jcp
27 مهر 1401 - 09:25

الهی‌راد: دروغگویی در بستر نفوذ فکری و فرهنگی رخ می‌دهد

عضو هیأت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) گفت: نفوذ فکری و فرهنگی، خطرناک‌ترین نوع نفوذ است و برای همین دشمن برای براندازی نظام جمهوری اسلامی بهترین راه نفوذ را از طریق دروغ‌ و تحریف واقعیت‌ها دنبال می‌کند. حجت‌الاسلام صفدر الهی‌‌راد، عضو هیأت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) در گفت‌وگو با خبرنگار اندیشه خبرگزاری فارس با بیان اینکه دروغ فقط از نظر مسائل دینی و شرعی مذموم نیست، بیان داشت: مذمت دروغ به عنوان امر انسانی است و عقل هر انسانی، بدی دروغ را درک می‌کند؛ خواه مسلمان باشد یا نباشد یا اصلاً‌ دین‌دار باشد یا نباشد. چرا دشمن به دروغ متوسل شد؟ چرا دشمن به دروغ متوسل شد؟چرا دشمن به دروغ متوسل شد؟وی افزود: کما اینکه این روزها، دروغ‌ها به صورت گسترده و بین‌المللی از سوی استکبار و دشمنان این مرز و بوم نظیر انگلستان در باب مسائل جمهوری اسلامی مطرح می‌شود. این مسائل به صورت ریشه‌ای به مبانی آن‌ها  برمی‌گردد. بر اساس مبانی دشمنان خدایی در عالم نیست و اگر هم باشد دخالتی در این جهان ندارد. به صورتاستکبارحجت‌الاسلام الهی‌راد با اشاره به اینکه در نگرش مادی، اصل هدف، حقیقت و نگرش مبتنی بر «انسان» است، ابراز داشت: از دیدگاه آن‌ها بدن انسان همان بُعد مادی است و هدف انسان نیز تنها رسیدن به منافع مادی است؛ یعنی ثروت و قدرت بیش‌تر کسب منافع این موجب انسانیت می‌شود. انسانیتوی ادامه داد: وقتی ملاک انسانیت، قدرت و ثروت باشد، طبیعی است که برای وصول این هدف مادی، هر کاری انجام دهد. پس این یک مسأله، مبنایی است و اگر بخواهیم مسائل را حل کنیم، باید این ملاک تغییر کند. دروغ گفتن‌های اخیر در راستای نهضت تحریف است دروغ گفتن‌های اخیر در راستای نهضت تحریف استدروغ گفتن‌های اخیر در راستای نهضت تحریف استعضو هیأت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) اظهار داشت: دروغ گفتن‌های اخیر در راستای نهضت تحریف است؛ آن هم برای اینکه حقایق را وارونه نشان دهند و ارزش را ضدارزش جلوه دهند تا مردم کشور ما را نسبت به اسلام، جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی دچار خطای محاسباتی کنند. وی گفت:‌ از آنجایی که فضای مجازی و رسانه‌ها در اختیار دشمنان است، این تهاجم فکری و فرهنگی که در اثر این تحریف‌ها اتفاق می‌افتد، از این طریق آنها می‌خواهند ذهنیت‌های جامعه ایرانی را عوض کنند. دشمن برای تغییر ارزش‌ها و باورهای جامعه ایرانی به دروغ متوسل شده است دشمن برای تغییر ارزش‌ها و باورهای جامعه ایرانی به دروغ متوسل شده استدشمن برای تغییر ارزش‌ها و باورهای جامعه ایرانی به دروغ متوسل شده استحجت‌الاسلام الهی‌راد خاطرنشان کرد: چند سال پیش رهبر انقلاب بحث «نفوذ» را مطرح کردند و نفوذ فکری و فرهنگی را به مهم‌ترین و خطرناک‌ترین نوع نفوذ دانستند؛ نفوذی که ارزش‌ها و باورهای مردم تغییر می‌دهد. این نفوذ از طریق تحریف واقعیت اتفاق می‌افتد و طبیعی است در راستای براندازی انقلاب و نظام جمهوری اسلامی بهترین راه نفوذ از طریق دروغ‌ها و تحریف واقعیت‌ها باشد. نفوذینظام جمهوری اسلامیجهاد تبیین در مقابل نهضت تحریف است جهاد تبیین در مقابل نهضت تحریف استجهاد تبیین در مقابل نهضت تحریف استوی افزود: وظیفه ما در این شرایط همان چیزی است که رهبر انقلاب بارها به آن اشاره کردند و آن‌ هم بحث «جهاد تبیین» است. این در حالی است که معظم‌له در سال‌های اخیر تأکید خیلی بیش‌تر و ویژه درباره جهاد تبیین داشتند، چرا که جهاد تبیین در مقابل نهضت تحریف است. درباره جهادمیدان مبارزه به فضای مجازی هم کشیده شده است میدان مبارزه به فضای مجازی هم کشیده شده استمیدان مبارزه به فضای مجازی هم کشیده شده استوی ادامه داد: این دستور جهاد، موقعی صادر شد که میدان،‌ میدان مبارزه شد، زیرا وقتی طرف مقابل ما این نهضت تحریف را به صورت تهاجمی شروع کرده، ما چاره‌ای جز جهاد تبیین نداریم. البته جهاد تبیین به این معنا که حقایق را تبیین کنیم و با تحریف‌هایی که اتفاق می‌افتد مقابله کنیم؛ چه در فضای حقیقی و چه در فضای مجازی. در واقع همان فضایی که دشمن تلاش کرده با همان دروغ‌ها این نهضت تحریف را جا بیندازد، ما هم در مقابل آن شیوه گام برداریم. پایان پیام/
منبع: فارس
شناسه خبر: 791553